Какво ново има при нас?

Организираме уебинар, влезте!

12. 12. 2020

Организираме уебинар, влезте!

Join our webinar! January 5, 2021

В темата “Разделяне на кръгове”, засягаме преки примери, грешки и тънкости при запитвания и оразмеряване на топлообменни апарати.
В края на събитието, всеки желаещ ще се сдобие безплатно със софтуера за изчисление CAIRO PRO.

Платформата, на която ще бъде проведено събитието е ZOOM, свободна за всеки желаещ.
В 16:15 срещата ще бъде свободно отворена. Лекцията ще започне в 17:00 с продължителност 30-40 минути. Микрофоните на всички участници ще бъдат заглушени.
Дискусиите след лекцията ще продължат неопределно време, като участие ще има право да взима всеки след подаден сигнал в платформата.

За участници със затруднения съм приготвил видео, описващо стъпка по стъпка регистрация и инсталация на програмата:
https://www.youtube.com/watch?v=lPZmcacN0G4

Покана: https://zoom.us/j/8728171664…

Webinar SECESPOL-CZ

контакт

контакт