Какво ново има при нас?

Енергийна ефективност при термични, технологични процеси

8. 8. 2020

Енергийна ефективност при термични, технологични процеси

Екологичната и икономическата перспектива са важни за производствения процес. Стандартното оборудване за термични процеси много често има голяма енергийна консумация, в резултат на което значително се повишават загубите на енергия в околната среда. Ако се съсредоточим във високо ефективно оборудване ще открием, че подобно решение има позитивно влияние.

Използването на топлинна енергия, която се отделя в околната среда след технологичен процес често пъти е голяма част от, изразходваната и не се обръща достатъчно внимание за вторичното и оползотворяване. Пример за такава термична обработка е топене на метал. Можем да използваме топене на алуминий в доменна пещ и леене на алуминиеви отливки като примери.

Най-сериозната енергия е при топенето на алуминий. По време на този процес, значително количество енергия се отделя в околната среда под формата на горещи димни газове. За пещ с топлинна мощност 286 KW, дебитът на димните газове може да бъде определен съгласно STN EN 734201, който в нашия случай е 0,1859 kg / s.
Когато отчитаме температурата на димните газове и специфичния топлинен капацитет, получаваме топлинната мощност в димния газ. В нашия случай съответства на мощността от 39 kW при охлаждане на димните газове от 300 до приблизително 100°С. Тази стойност показва икономическите загуби, участващи в процеса.

Ако поставим в процеса економайзер, който може да използва топлинната енергия на димните газове за други технологични процеси или за отопление в производствени и административни сгради, ще разберем, че с мощност на доменната пещ от 276 кВт и с ефективно използване на (предвиждаме 5880 часа/година). Спестяването на потребление на природен газ е 4,65 м3 / час. Това съответства на спестявания от 27 342 м3 природен газ годишно. Когато преценим, че 1 м3 природен газ съответства на 10,55 кВтч и средната цена на природния газ е 0,055 евро / кВтч, годишните спестявания са 15 865,2 евро. Вложената инвестиция в оборудването, позволяваща използването на топлината, съдържаща се в димните газове, зависи от типа eкономайзер и други компоненти като помпи, фитинги и вентилатор за изпускателни газове, ако е необходим такъв. Нормата на възвръщаемост на инвестицията в предишния пример е 1,5 години. Степента на възвръщаемост в значителна степен се влияе от експлоатацията, но също така и от температурата на горещия въздух и вида на работа. Следователно нормата на възвръщаемост е ниска.

Спестяванията, достигащи приблизително 14% от вложените разходи, не са за пренебрегване и ако се добави намаленото натоварване на околната среда, получаваме напълно нова представа за планирането на производствените процеси и цели. Освен разходите за енергия при определена инсталация има и доста други, които конкретният пример замества. Едно от основните са капризните и изпълнени електроника газови котли и термопомпени агрегати. Необходимостта от сервизиране и поддръжка е възможно да създаде изключително много главоболия на инвеститорите. При използване на подобен тип економайзер имаме пасивно загряване на флуид за отопление или друг технологичен процес.

контакт

контакт