Какво ново има при нас?

DNA ECO Економайзери

9. 9. 2020

DNA ECO Економайзери

Много често в енергетиката се говори за екология, загряване на климата поради прекомерното изхвърляне на отпадна топлина и допълнителни нужди от енергия за обработката на технологични процеси.

Стандартното оборудване има голямо потребление на електричество или дуги източници. Поради тази причина непрекъснато се търсят начини за повишаване на енергийната ефективност и вторичното оползотворяване на отпадна топлина. Когато успеем да обработим и използваме енергията, която изхвърляме намаляваме вредното въздействие на оклоната среда.

DNA ECO представлява производен продукт на добре познатото по цял свят решение за спирално навити топлинни тръби. Тази технология постига изключително високи стойности на топлообмен сравнено със стандартните решения. Позволява лесен монтаж, обслужване, компенсиране и намалени габаритни размери. Това от своя страна води до огромно предимство в сферата на топлопреминаване и хидравликата.

Турболентният и завихрен поток повишава коефициентите и стойностите на топлинния пренос близо два пъти. Това е възможно благодарение на патентованата хеликана геометрия на тръбите. Също така се постига по-голяма топлообменна повърхност с хомогенно разпределение на потока и скоростта. Гъвкавият тръбен сноп без прегради води до нисък пад на налягане и елеминиране на компенсатор при кожуха. Вибрациите са намалени благодарение на множеството контактни точки по цялото протежение на тръбния сноп.

Тръбният сноп произведен от хеликални тръби добринася за изключителни динамични условия при течността. Благодарение сложното и хаотично разпределение на тръбите, се намалява дисипативната енергия. Поради тази причина страничният поток на кожуха допринасия за много по-нисък пад налягане и намаляване габаритните размери на съоръжението.

Последната версия на DNA ECO е изцяло неръждаема модуларна система, което води до много повече адаптивни решения и приложения за оптимизиране на отпадната топлина.

Напълно разглобяема касетна система позволява ревизиране и почиставне на всеки топлинен елемент. Оборудван е с изолиран корпус и дистрибуционна система подготвени за свързване след котлите. Възможна е доставка на отделен модул при желание на потребителя, даващ възможност за подвързване към съществуваща тръбна система или за покриване на нарастващи топлинни натоварвания и потребности.

контакт

контакт